ملیوان، تولید کننده لیوان کاغذی و سایر محصولات کاغذی چاپ اختصاصی

ظروف گیاهی چیست ؟

ظروف گیاهی در سال 1970 تولید شدند . در چند سال گذشته استفاده مردم از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی متداول نشده بود و هر فردی

ادامه مطلب »