ملیوان، تولید کننده لیوان کاغذی و سایر محصولات کاغذی چاپ اختصاصی

تاریخچه لیوان کاغذی

تا اواخر قرن نوزدهم استفاده از لیوان‌های شیشه‌ای در مکانهای عمومی رایج بود که این امر باعث انتقال بیماری از فردی به فردی دیگر می‌شد.

ادامه مطلب »