ملیوان، تولید کننده لیوان کاغذی و سایر محصولات کاغذی چاپ اختصاصی

لیوان کاغذی تبلیغاتی

یکی از محبوب‌ترین ظروف یکبار مصرف لیوان کاغذی است. لیوان کاغذی در صورتی که در مرحله تولید، محکم چسب خورده باشد، مقاومت نسبتاً خوبی خواهد

ادامه مطلب »