ششمین نمایشگاه بین المللی میدکس

poster.jpg ششمین نمایشگاه بین المللی میدکس در تاریخ 20 دی ماه آغاز و تا 23 دی ماه با حضور محصولات ملیوان برگزار گردید.