حضور فعال ملیوان در دومین نمایشگاه بناهای بلند برج میلاد

poster2(1).jpg دومین نمایشگاه بناهای بلند در برج میلاد از هفته آینده با حضور فعال ملیوان آغاز می شود.
با حضور خود در این همایش از خدمات ارائه شده توسط گروه ملیوان بهره مند گردید.