ضد آب بودن لیوان کاغذی

لیوان کاغذی مخصوص نوشیدنی های گرم، در اصل، به هم چسبیده می شوند و با ریختن مقدار کمی خاک رس در ته لیوان، ضد آب می شوند، و سپس با سرعت بالا چرخانده می شوند به طوری که خاک رس از دیوارۀ لیوان بالا بیاید، و به این ترتیب، کاغذ ضد آب می شود. اما این موضوع باعث می شود نوشیدنی بو و مزه مقوا بگیرد.

اما لیوان های مخصوص نوشیدنی های سرد را نمی توان به این شکل ساخت، چراکه خارج لیوان متراکم می شود، سپس کاغذ خیس شده و لیوان خراب می شود. به همین منظور، تولید کنندگان لیوان، هم داخل و هم خارج لیوان را با موم می پوشانند. عصر لیوان های رسی و موم اندود با اختراع پلی اتیلن به پایان رسید. در این فرایند، سطح کاغذ را با لایۀ نازکی از پلی اتیلن می پوشانند، به این ترتیب هم کاغذ ضد آب می شود  وهم درزها پوشانده می شوند.