روز جهانی قهوه

download.jpg
در این روز در تعدادی از کشور ها جشن باشکوهی برای لذت بردن از این نوشیدنی محبوب برگزار می شود.
نام روز جهانی قهوه برگرفته از نام روزملی قهوه در آمریکا است.
در این روز بسیاری از کسب و کار ها در سراسر دنیا قهوه رایگان ‌ و یا با تخفیف ارائه می دهند.
شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه مردمان اتیوپی و یمن گیاه قهوه استفاده می کردند،ولی نخستین نوشندگان قهوه صوفیان یمنی بوده اند.
صوفی های یمن برای انجام فرایض شب زنده داری،از قهوه استفاده میکردند،زیرا که قهوه نوعی سبکی ذهنی ایجاد می کرده است .
ما ضمن تبریک این روز، لیوان های ملیوان را برای نوشیدن و لذت بردن از قهوه ی خود پیشنهاد میدهیم.