اپل بار دیگر به جمع حامیان محیط زیست پیوست

apple-save-earth.jpg

تغییرات و نوسانات زیست محیطی در چند سال اخیر زنگ خطری را برای کره ی خاکی به صدا درآورده است و معقول است افراد زیادی با روش های مختلف درجهت بهبود شرایط زیستی دست به اقدامات موثری بزنند.
شرکت اپل نیز بار دیگر در این راستا دست به اقدامی قابل ملاحظه زده است.
 این شرکت با راه اندازی کمپین     Apps for Earth       به جمع حامیان محیط زیست پیوست.
در این کمپین ، مقرر گردید شرکت اپل تا ده روز آینده درآمد حاصل از نزدیک به سی برنامه محبوبش در فروشگاه اپ استور را به     صندوق جهانی حیات وحش  [World Wide Fund for Nature] اهدا نماید.
البته این تمام ماجرا نیست. اگر سری به اپ استور بزنید، متوجه خواهید شد زمینه یا تم آن هم تغییراتی به خود دیده است و شاهد محیطی سبز و الهام گرفته از طبیعت خواهید بود.