اخبار و رویدادها

برند خود را با طعم های لذت بخش گره بزنید

طرح لیوان کاغذی خود را ارسال کنید و بیست و چهار ساعته نمونه سه بعدی سفارش خود را  از ملیوان دریافت کنید. طرح لیوان کاغذی خود را ارسال کنید و بیست و چهار ساعته نمونه سه بعدی سفارش خود را  از ملیوان دریافت کنید. طرح لیوان کاغذی خود را ارسال کنید و بیست و چهار ساعته نمونه سه بعدی سفارش خود را  از ملیوان دریافت کنید. طرح لیوان کاغذی خود را ارسال کنید و بیست و چهار ساعته نمونه سه بعدی سفارش خود را  از ملیوان دریافت کنید. 

دمو سه بعدی رایگان

طرح لیوان کاغذی خود را ارسال کنید و ظرف بیست و چهار ساعت نمونه سه بعدی سفارش خود را  از ملیوان دریافت کنید. 
​چاپ طرح مورد نظر شما روی ظروف یکبار مصرف کاغذی کار سختی نیست ، کافی است تا طرح اختصاصی خودتان را به همراه اطلاعات مورد نظرتان روی سایت ما آپلود کنید و ادامه ی کار را به تیم طراحی خلاق ملیوان بسپارید .
تیم طراحی ملیوان طراحی اولیه روی ظروف یکبار مصرف کاغذی را انجام می دهد و برای شما ارسال میکند تا نظر خود را روی طرح اعمال کنید ، سپس طرح نهایی و سه بعدی در اختیار شما قرار می گیرد تا بتوانید نمای کامل ظرف با طرح اختصاصی تان را مشاهده کنید .